Landsdekkende
Renholdstjenester

 


Vi dekker hele landet sammen med våre utvalgte lokale samarbeidspartnere

Norsk Renholdspartner

I likhet med ørnen har våre partnere erfart betydningen av å ha riktig fokus.
Vi er oppdatert, motivert og aktiv, og gir oss ikke før målet er nådd!

Ved å utnytte selskapets kompetanse skal Norsk Renholdspartner dekke utvalgte målgruppers behov for produkter og tjenester relatert til renhold, hvor vi primært inngår landsdekkende og regionale renholdsavtaler. Operativ drift av renholdet utføres sammen med våre samarbeidspartnere, som er nøye selekterte lokalt forankrede renholdsbedrifter.
Eiere, ledere og medarbeidere hos våre samarbeidspartnere, samt personene bak Norsk Renholdspartner, hører til den beste kompetanse man kan finne innen renholdsbransjen i Norge.

Les mer om våre partnere

”I don’t know what quality is, but I recognize it when I see it” (Platon)

Godkjente samarbeidspartnere

Alle våre samarbeidspartnere er nøye selekterte lokalt forankrede renholdsbedrifter. For å være en godkjent samarbeidspartner med Norsk Renholdspartner, må kriterier innfris og dokumenteres.

Les mer om godkjenning