Norsk Renholdspartner er en flertjenesteleverandør knyttet til renholdstjenester, og våre partnere kan hjelpe dere med å dekke de fleste behov. Ta kontakt med oss for en kartlegging, og vi vil planlegge og foreslå aktuelle løsninger.

Daglig renhold

Vi utfører daglig renhold for private og offentlige virksomheter, og vi tilpasser renholdsplaner for den enkeltes kundes behov, krav og ønsker. Våre renholdsplaner innebefatter ikke kun frekvensbeskrivelser, men også med utdypninger av arbeidsomfang og kvalitetsmål.

Periodisk renhold

Det periodiske renhold renholdet gjelder renhold som utføres som et supplement til det regelmessige daglige renholdet. Dette kan være nedvask, hovedrengjøring, vindusvask, tepperens, oppskuring med polishbehandling av gulv. Medarbeidere som utfører slike oppdrag har spesialkompetanse innenfor de ulike prosedyrer, og med fokus på kvalitativt utført arbeid.

Byggrenhold

Byggrenhold av nybygg eller rengjøring etter ombygning av eldre bygg bør utføres av renholdsfirma som har kompetanse og erfaring fra tilsvarende oppdrag. Byggrenhold utføres av alle typer bygninger i samarbeid med entreprenører. Rengjøring av bygning før overlevering eller innflytting utføres for eksempel i kontorbygg, næringseiendom, borettslag/sameie, eller offentlige/kommunale bygg.

Vindusvask

Vinduer er bygningens «øyne», og gir et førsteinntrykk av virksomhetene mot sine kunder og andre besøkende. En årsplan for renholdet i og rundt bygningen må inneholde også planer for behovstilpasset vindusvask. Våre samarbeidspartnere har spesialutstyr for utførelsen av profesjonelt renhold, og arbeider etter prosedyrer hvor alle sikkerhetsregler respekteres.

Kantine

Våre partnere kan ta ansvaret for hele kantinedriften, både bemanning, innkjøp/logistikk og drift. Vårt tilbud tilpasses oppdragsgivers krav til kantinedriftens størrelse, antall serveringer og antall måltider, selvbetjening og lignende. Vi kan også bidra med enklere løsninger, som eksempelvis et par timer om dagen for tillaging og rydding etter bedriftens lunsj. Ta kontakt for nærmere avklaringer.

Vaktmester

Vi tilbyr vaktmestertjenester for bedrifter og offentlig virksomhet. Dette kan eksempelvis gjelde snømåking/rassikring, gressklipping, rydding og bortkjøring av avfall, vedlikehold, skifting av lyspærer/rør, høytrykkspyling, maling/beising og strøing

Nisjeprodukter

Brakkevask, fasadevask, hyttevask, caravan, hjemmerenhold og næringsmiddelrenhold m.m. Samlet sett dekker våre partnere et bredt spekter innen renholdstjenester. Ta kontakt med oss om dine behov, så skal vi finne god hjelp også for dere.

Matteservice

Riktig plassering av matter på gulv bidrar til å redusere renholds behovet, og sørger for at gulvbelegget blir mindre utsett for slitasje. Vi veileder våre kunder med hensyn til valg av mattestørrelser, antall og skiftfrekvenser.

Hygieneprodukter

Vi kan gjøre jobben for dere, og stå for innkjøp og distribuering av hygieneprodukter. Vi kan levere de fleste merker og modeller. Våre innkjøp kommer våre faste kunder til gode slik at priser på dispensere til såpe, håndtørk, toalettpapir og dispensere til desinfeksjon samt papir og såpe blir levert til gunstige priser for våre kunder.