Godkjent samarbeidspartner

Alle våre samarbeidspartnere er nøye selekterte lokalt forankrede renholdsbedrifter. For å være en godkjent samarbeidspartner med Norsk Renholdspartner, må følgende kriterier innfris og dokumenteres.

  • Offentlig godkjent renholdsbedrift
  • Norsk registrert aksjeselskap
  • Medlem i bransjeorganisasjonen cleaning.no
  • Seriøs, lovlig og økonomisk sunn operativ drift
  • Dokumentert opplæringssystem for ansatte
  • Dokumentert HMS-vernearbeid
  • Dokumentert kvalitetssystem
  • System for målrettet miljøarbeid
  • Rask respons og oppfølging ved henvendelser
  • Målrettet medarbeidertiltak for å sikre lavt fravær og god stabilitet